Mossa.

Sagolikt och nästan trollskt vilar mossan på stentrappan till finaste rucklet - väldigt rart.