Bestämmelser.

Det finns väldigt många lagar och regler att följa när man bygger ett hus, vilket naturligtvis är jättebra, det som är mindre bra är att dessa även gäller för flytt av gamla hus som då också ses som en nybyggnation. När man börjar fördjupa sig om hur det skulle fungera i praktiken vill man nästan börja gråta, att renovera de vackra fönster som nu finns i rucklet skulle förmodligen inte godkännas av de energivärden som måste uppfyllas, här är det dock otänkbart att sätta in aluminiumbeklädda sådana vilket verkar vara väldigt vanligt idag så detta måste alltså bara gå att lösa, än vet jag dock inte hur. När vi sedan kommer till frågor om isolering så faller det naturliga valet på mossa som förutom att den är gratis också är mögelhämmande. Tilläggas kan att mossa inte innefattas av Allemansrätten, man måste alltså fråga markägaren eller leta på en återförsäljare. Dock finns det självklart regler och lagar även här som ska följas och ibland undrar jag om man verkligen tänker längre än näsan räcker, mycket gammal kunskap ser ut att ha gått förlorad och sunt förnuft verkar glömts bort när man utformat det regelverk som tillämpas idag. Slutsatsen blir att förvirringen och frustrationen i ämnet växer i takt med att kunskapen ökar.

 

 
Bilden är tagen på Antikmässan i helgen där flera företag förespråkade gamla traditioner, dessvärre minns jag ej namnet på denna.