Tak.

Djupt försjunken i Stora Boken om Byggnadsvård, inte visste jag att våra fina takrosetter i gips främst kom till för att förhindra bränder orsakade av fotogenlampan som hängde strax under, inte bara en vacker dekoration alltså som jag trodde utan även nödvändig för att inte hela gårdar skulle brinna ner vilket just var väldigt vanligt vid 1800-talets slut. Underbar bok, välskriven med härliga bilder, läs den!