Längtar.

Erik rensar bland virke bakom snickarboden, ett sådant där ställe där diverse bråte hamnat på av bara farten. Det mesta är vid det här laget oanvändbart och ska eldas upp då yta för nytt fräscht material måste frigöras. Själv smyger jag runt och kikar in genom frostnupna fönster, tänk att torpstugorna, inom några månader, åter fylls av liv, lek och fest. Längtar. Okej, lite arbete står också på listan, ett digert sådant faktiskt, men det är lätt att förtränga när allt ser så vilsamt ut :)