Stambyte pågår.

Aviseringen kom tidigt i höstas, om att gallring ska ske bakom stugorna, en varsam sådan hoppas vi på. Förhoppningen är också att denna sker tidigt på säsongen så att småfåglarnas boningar står klara när inflyttning sker (något vinterboende kunde alltså ej erbjudas i år) och eftersom de gillar väderbitna holkar får dessa ligga kvar ute i väntan på att åter sättas upp. Finns det möjlighet så bosätter sig dock de små i äldre och murkna träd, men eftersom få av dessa lämnas kvar vid avverkning fyller fågelholkarna en viktig funktion. Faktum är, som Erik tidigare skrivit ett kåseri om, att det råder stor bostadsbrist hos våra småfåglar och i gengäld, när vi ger dem ett tak över huvudet, minimerar de antalet myggor vid stugorna sommartid. Vi bjuder alltså inte bara boningar utan även skråvmål. Deras sång som ljuder likt ett klassiskt musikstycke över taknocken skänker även den glädje dygnet runt. Win-win alltså :)